FINANSOWANIE STRON TENJARAS

Swój projekt internetowy kieruję do ludzi, których problemem życiowym lub rodzinnym, jest alkoholizm. Pragnę tu wskazać wartość poszukiwania istoty tego problemu, sposoby radzenia sobie z nim i zachęcać do dalszego, wytrwałego i nieustannego rozwoju osobistego, opartego na duchowości.

Prowadzenie takiego projektu internetowego wiąże się z kosztami. Postanowiłem, że te koszta pokryje mi ewentualna prowizja z oferowanych tutaj głównie książek, tematycznie związanych z poszczególnymi stronami. Usługi internetowe jednak się rozwijają i niektóre oferty mogą mieć tu swoją rację bytu. Dołączam więc i inne niż książki, propozycje związane z rozwojem osobistym, pamiętając o darmowych publikacjach i możliwościach korzystania z materiałów, służących rozwojowi.

Większość z nas, głównie poprzez niezrozumienie i złe wykorzystanie duchowości, popadło w swoje kłopoty. Duchowość to poznawanie siebie, sensu i celu istnienia. Pogubieni i nie znający odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące naszego bytu, poszliśmy w niewłaściwą stronę. Problem alkoholowy może przysłużyć się nam do otwarcia oczu, odnalezienia się w tym czasem dziwnym świecie i zrozumieniu po co jesteśmy. By odpowiedzieć sobie na te pytania nie potrzeba sięgać po religię. Na moim serwisie nie ma znaczenia światopogląd. Jedyne co nas tutaj łączy to chęć zrozumienia alkoholizmu, stopnia w jakim nas dotknął i jak sobie z tym poradzić. Nikogo do niczego nie namawiam, ani nie przymuszam. Chcę jedynie wskazać czym jest alkoholizm i jak sobie z nim radzić.

Dziękuję za korzystanie z pośrednictwa w oferowanych na moim serwisie pomocy naukowych. Z pewnością będzie to miało odzwierciedlenie w poziomie prowadzenia moich stron i korzystania z coraz lepszych możliwości.

Dlaczego wybrałem taką formę refinansowania ponoszonych kosztów?

Zanim podjąłem taką decyzję obserwowałem inne, poważne serwisy. Podstawą organizowania pieniędzy na ich działalność i wszystkie działania oboczne, były darowizny. Z jednej strony zdawałem sobie sprawę, że wymaga to skupienia dużej społeczności wokół tego typu projektu. Z drugiej, spodziewałem się kłopotów związanych z próbami rozliczeń tak zbieranych pieniędzy. Wiadomo, że każdy darczyńca ma prawo wglądu w kosztorysy. Spodziewałem się, że większość finansów rozchodzi się w formach bez rachunkowych. Trudno dokładnie ustalić co gdzie i za co. Nie musi to wynikać ze złej woli ludzi, nawet nie niedopatrzeń. Po prostu tak to się odbywa.

Inną kwestią była obawa przed grupami wpływu. Mogłoby się okazać, że jakaś grupa ludzi zechce mieć większy wpływ na kierunki moich działań i przekazałaby większą kwotę w celach wywierania wpływu na moje decyzje. Takiego oddziaływania można by się spodziewać również od pojedynczych osób, kupujących sobie szczególne względy. Nie miałem ochoty na tego typu rozgrywki.

Szczerze pisząc, nie miałem pomysłu co robić, a aspiracje do zrobienia czegoś większego rosły. Na początku nie stać mnie było na zakupienie dużego gotowca. Serwera, skryptów, narzędzi interakcji itp. rzeczy, które są niezbędne do takich projektów. Włożyłem trud w odnalezieniu tanich, oddzielnych i niezależnych od siebie możliwości. Gdzie indziej strony, gdzie indziej książka gości i subskrypcja, gdzie indziej forum, gdzie indziej czat...

Nauczyłem się to wszystko obsługiwać i rozpocząłem działalność. Odkryłem sposób pokrywania kosztów w pośrednictwie sprzedaży tematycznie powiązanych książek. Księgarnie, które posiadają taką możliwość zazwyczaj udzielają 5% prowizji (złotówka od każdych wydanych dwóch dych - tyle, powiedzmy, kosztuje książka). Nie mam wglądu w to, kto kupił sobie książki. Wiem tylko jakie się sprzedają za moim pośrednictwem i w jakich ilościach dana pozycja. Pozwala to uniknąć prób wywierania wpływu na moje działania. W końcu nikt nie robi mi żadnej łaski kupując sobie książki. Główne koszty związane są z wyłączaniem reklam przez właścicieli używanych przeze mnie skryptów i narzędzi oraz ze sprawami technicznymi, niezbędnymi w takich sytuacjach.

Altruizm i tworzenie warunków do działań samopomocowych, w moim głębokim przekonaniu, to nie jest robienie z siebie bezwolnego człowieka, który nie ma w tym własnych celów i potrzeb.

Sytuacja powoli się zmienia. Mam już odpowiedni serwer, własną domenę i mogę obiecać sukcesywne przenosiny wszystkiego pod jeden adres.

komentarze

alkoholizm jest chorobą

Alkoholizm jest chorobą, którą trzeba rozumieć.

alkoholizm u kobiet

Specyfika kobiecego alkoholizmu.
Strona alkoholiczki.

jak pomagać w chorobie alkoholowej

Jak pomagać alkoholikom. Rola rodziny.

KAŻDA DROGA ZACZYNA SIĘ OD PIERWSZEGO KROKU...

... już w połowie drogi zadziwią nas osiągnięte rezultaty. Poznamy nową wolność i nowe szczęście. Nie będziemy żałować przeszłości ani zatrzaskiwać za nią drzwi. Pojmiemy sens słów - Pogoda Ducha i zaznamy spokoju. Bez względu na to, jak nisko upadliśmy, dostrzeżemy, że i z naszego doświadczenia mogą skorzystać inni. Zniknie uczucie bezużyteczności i pokusa rozczulania się nad sobą. Bardziej niż sobą zainteresujemy się bliźnimi. Zniknie egoizm. Zmieni się cały nasz stosunek do życia. Opuści nas strach przed ludźmi i niepewnością materialną. Znajdziemy intuicyjnie sposób postępowania w sytuacjach, których dotąd nie umieliśmy rozwiązać. Nagle zaczniemy pojmować, ze Bóg czyni dla nas to, czego sami nie byliśmy w stanie dla siebie uczynić. Czy są to obietnice bez pokrycia? Sądzimy, że nie. Urzeczywistniają się czasem szybko, czasem wolniej, ale zawsze się materializują, jeśli nad nimi pracujemy.

Anonimowi Alkoholicy str.72

TENJARAS | Wypromuj również swoją stronę


Design downloaded from free website templates.