WSPÓŁPRACA

Głównym celem założenia przeze mnie tej strony było wejście w obszar działań związanych z rozwiązywaniem problemu alkoholowego. Nic nie zastąpi kontaktu z żywym człowiekiem, psychologiem - znawcą problematyki uzależnienia od alkoholu, terapeutami, czy ludźmi, którzy poradzili sobie z problemem i chcą pomagać innym w ramach grup samopomocowych, ale internet jest świetnym przekaźnikiem informacji. W tym temacie, gdzie i co można zrobić.

Sam jestem alkoholikiem i wychowywałem się w domu alkoholowym. Znam wartość i potrzeby związane z rozpowszechnianiem informacji o możliwości wyjścia z obszaru problemu alkoholowego. Dlatego chcę się tym zajmować. Każdy kto zechce robić to wspólnie ze mną, przyczynia się do poparcia sensowności takich działań.

Najwyższą wartością mojego projektu jest przesłanie o możliwości powrotu do trzeźwych zachowań lub wejścia w trzeźwy świat, odnalezienia się w nim, pozostaniu i życiu w takim świecie.

Taki jest mój zasadniczy cel prowadzenia i rozbudowywania swojej strony. Żeby zaistnieć na moich stronach wystarczy wymiana linków lub zdecydowanie preferowane przeze mnie, zamieszczenie jakiegoś materiału, artykułu, tekstu, przybliżającego zrozumienie problemu alkoholowego, jego skutków rodzinnych i pokoleniowych oraz form i sposobów rozwiązywania go dla celów i potrzeb własnych, jak i rodzinnych, i dalszych. Każdy taki materiał będzie opatrzony stopką (podpisem) ściśle według wskazówek autora.

Za zamieszczane tutaj treści i linki nie wymagam żadnych opłat ani udziału w kosztach. Refinansowanie odbywa się w inny sposób, opisany na oddzielnej stronie. Podobnie ja sam, nie kupuję żadnych materiałów do rozbudowy merytorycznej wartości serwisu.

komentarze

alkoholizm jest chorobą

Alkoholizm jest chorobą, którą trzeba rozumieć.

alkoholizm u kobiet

Specyfika kobiecego alkoholizmu.
Strona alkoholiczki.

jak pomagać w chorobie alkoholowej

Jak pomagać alkoholikom. Rola rodziny.

KAŻDA DROGA ZACZYNA SIĘ OD PIERWSZEGO KROKU...

... już w połowie drogi zadziwią nas osiągnięte rezultaty. Poznamy nową wolność i nowe szczęście. Nie będziemy żałować przeszłości ani zatrzaskiwać za nią drzwi. Pojmiemy sens słów - Pogoda Ducha i zaznamy spokoju. Bez względu na to, jak nisko upadliśmy, dostrzeżemy, że i z naszego doświadczenia mogą skorzystać inni. Zniknie uczucie bezużyteczności i pokusa rozczulania się nad sobą. Bardziej niż sobą zainteresujemy się bliźnimi. Zniknie egoizm. Zmieni się cały nasz stosunek do życia. Opuści nas strach przed ludźmi i niepewnością materialną. Znajdziemy intuicyjnie sposób postępowania w sytuacjach, których dotąd nie umieliśmy rozwiązać. Nagle zaczniemy pojmować, ze Bóg czyni dla nas to, czego sami nie byliśmy w stanie dla siebie uczynić. Czy są to obietnice bez pokrycia? Sądzimy, że nie. Urzeczywistniają się czasem szybko, czasem wolniej, ale zawsze się materializują, jeśli nad nimi pracujemy.

Anonimowi Alkoholicy str.72

TENJARAS | Wypromuj również swoją stronę


Design downloaded from free website templates.