STRES A ALKOHOLIZM

Stres jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji (stresorem) charakteryzująca się brakiem równowagi. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi.

Dystres jest reakcją organizmu na zagrożenie, utrudnienie lub niemożność realizacji ważnych celów i zadań człowieka, pojawia się w momencie zadziałania bodźca, czyli stresora.

Eustres to stres mobilizujący pozytywnie do działania.

Czasem czując wyzwanie, obserwujemy jak akcja serca i oddech przyspieszają, mięśnie kurczą się, ciśnienie krwi rośnie. Na ten czas, efekty te, mogą być korzystne, gdyż pozwalają się lepiej skupić i działać bardziej zdecydowanie. To jest stres. Stres może mieć także niekorzystne skutki, jeśli organizm nie wraca do równowagi, ale pozostaje niepotrzebnie w stanie gotowości. Stan ten może być męczący i powodować takie objawy jak ból głowy, bóle w klatce piersiowej, drażliwość i depresje.

Skuteczne sposoby na radzenie sobie ze stresem

Nasz osobisty kontakt z samym sobą, dystans lub jego brak, do siebie, życie rodzinne połączone z codziennymi obowiązkami, praca zawodowa i cała ta odpowiedzialność życiowa, niewątpliwie powoduje u nas poczucie narastającego stresu.

Pośpiech. Napięcie związane z nawałem obowiązków rodzinnych. Atmosfera w miejscu pracy. Kłopoty z szefem , współpracownikami, lub podwładnymi. Wszystko to powoduje, że z dnia na dzień żyjemy w coraz większym stresie, którego nakładające się na siebie dawki sprawiają , że nie możemy sobie z nim poradzić.

Stajemy się nerwowi, rozdrażnieni, tracimy wiarę w siebie, jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, tracimy satysfakcję z pracy, a nawet całego życia. Cierpią na tym nasze stosunki rodzinne, zdrowie, wydajność pracy, pogarszają się nasze stosunki z ludźmi i obniża radość życia, narasta zniechęcenie.

W ten sposób zbliżamy się szybkimi krokami do wypalenia i załamania, powstania wielu chorób somatycznych i coraz bardziej oddalamy od życia pełnego satysfakcji, zdrowia, radości i sukcesów. Życia, które możemy z powodzeniem osiągnąć, jeżeli tylko nauczymy się, jak kontrolować objawy stresu.


Istnieje kilka technik relaksacyjnych, oto niektóre z nich:

  - powolne oddychanie - wolno wypełniaj płuca powietrzem, wstrzymaj oddech, wypuść powietrze,

  - wizualizacja - zamknij oczy i wyobraź sobie siebie w spokojnym miejscu np. odpoczywającego na plaży, na łące, albo pod drzewem,

  - zrób sobie przerwę - oderwij się na kilka minut od sytuacji, która wywiera na ciebie presję np. przygotuj i wypij herbatę lub wyjdź na krótki spacer, kiedy wrócisz, może okazać się, że widzisz rozwiązania, które nie przyszłyby ci do głowy wcześniej


Stres jest zjawiskiem biologicznym, stanowiącym reakcję organizmu na jakiekolwiek stawiane mu wymagania: fizyczne lub psychiczne. Innymi słowy, stresem określa się wszystkie bodźce, które zmieniają stopień gotowości człowieka do działania. Jednym z najefektywniejszych sposobów radzenia sobie ze stresem jest poznanie jego przyczyny, aby bezpośrednio rozwiązać problem. Jeśli nauczymy się zauważać oznaki i symptomy nadchodzącego stresu i poznamy schemat naszych reakcji, możemy nauczyć się rozpoznawać własny stres i jego osobiste czynniki. Dzięki temu będziemy mogli wprowadzić pewne zmiany w zachowaniu. Aby to zachowanie było bardziej użyteczne i co za tym idzie korzystniejsze dla zdrowia.


Co to jest stres?

Stres jest nieswoistą reakcją organizmu na stawiane mu zadania.

Stres to wysoki poziom psychicznego pobudzenia i napięcia w organizmie mogący przekroczyć możliwości danej osoby uporania się z nim - co prowadzi do zachwiania harmonii pomiędzy umysłem i ciałem (dystres), choroby, albo, też, zwiększa możliwości sprostania sytuacji (eustres).

Stres jest szczególnego rodzaju interakcją między nami i naszym otoczeniem:

  - dostrzegamy sytuacje wyzwania, zagrożenia lub szkody,

  - uważamy, że wynik ma duże znaczenie dla własnego dobrobytu,

  - nie jesteśmy pewni, czy skutecznie zdołamy sprostać wyzwaniu, czy unikniemy zagrożenia


Przykłady przyczyn stresu: hałas, zmęczenie, praca zmianowa, zmiana rytmu dobowego, temperatura i wilgotność powietrza, zbyt wiele pracy, zbyt mało pracy, nowe, nieznane sytuacje, ustalenie tempa pracy, niepewność, brak umiejętności komunikowania się pomiędzy członkami rodziny, zmiana miejsca zamieszkania.


Stres może przyczynić się do wystąpienia różnych chorób i dolegliwości:

  - osłabia układ odpornościowy, stajemy się zdecydowanie bardziej podatni na różnego rodzaju infekcje wirusowe i bakteryjne

  - osłabia układ krążenia powodując efekt zimnych rąk, zimnych stóp i wahania temperatury w organizmie

  - osłabia system limfatyczny, powodując, że toksyny wywołują bóle głowy, migreny, zmęczenie i powodują utratę koncentracji

  - powoduje wahanie ciśnienia krwi

  - osłabia układ trawienny powodując niestrawność i zgagę

  - spłyca oddychanie, które z kolei może wywołać problemy z astmą


Dlaczego tak ważne jest rozładowanie stresu?

Stres, sam w sobie, nie jest niczym nagannym, to, że go odczuwamy świadczy, że żyjemy i przejmujemy się swoim życiem, naszym otoczeniem i ludźmi, z którymi mamy kontakt. Życie bez stresu jest sygnałem, że coś jest nie tak. Świetne radzenie sobie ze stresem nie ma nic wspólnego z jego brakiem.

Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem powoduje potrzebę jakiegoś innego uwolnienia, np. ucieczkę. Każdy alkoholik zna sposób ucieczki, jakim jest upojenie alkoholowe. Tak więc nieumiejętność radzenia sobie ze stresem może okazać się czynnikiem sprzyjającym powrotowi do picia alkoholu. Sam stres takim czynnikiem na pewno nie jest. Dlatego musimy nauczyć się sobie radzić z wyzwaniami, które stawia przed nami nasze własne życie. Stres wynika z naszych wyborów. To nasze własne wybory stawiają przed nami przeszkody do pokonania. Tak więc istotnym czynnikiem jest tutaj zaufanie do samego siebie.

Zaufanie do samego siebie

Zaufanie do własnych wyborów wynika z uczciwej postawy wobec samego siebie. To podstawowy warunek o jakim jest mowa w powrocie do zdrowia preferowanym przez AA.

Każdy człowiek popełnia błędy. Zdroworozsądkowo myślący człowiek nie boi się tego, ponieważ zdaje sobie sprawę, że błędy nie tylko można naprawić, ale i nauczyć się ich unikać. Ludzie, którzy sobie ufają, potrafią również odnosić sukcesy i być z siebie dumnymi. Popełnianie błędów, odnoszenie sukcesów, tak samo jak zwykła codzienność jest normalnością. Zdrowy człowiek żyje normalnie. Stres jest tego niezbędnym czynnikiem. Jeżeli nie dajemy powalić się stresom wynikającym z naszych własnych wyborów i nie uciekamy przed nimi, znaczy to, że możemy myśleć o sobie w kategoriach normalności. Pomimo, że pozostajemy alkoholikami, możemy uważać się za normalnych i zdrowo żyjących ludzi.

jaras


alkoholizm jest chorobą

Alkoholizm jest chorobą, którą trzeba rozumieć.

alkoholizm u kobiet

Specyfika kobiecego alkoholizmu.
Strona alkoholiczki.

jak pomagać w chorobie alkoholowej

Jak pomagać alkoholikom. Rola rodziny.

KAŻDA DROGA ZACZYNA SIĘ OD PIERWSZEGO KROKU...

... już w połowie drogi zadziwią nas osiągnięte rezultaty. Poznamy nową wolność i nowe szczęście. Nie będziemy żałować przeszłości ani zatrzaskiwać za nią drzwi. Pojmiemy sens słów - Pogoda Ducha i zaznamy spokoju. Bez względu na to, jak nisko upadliśmy, dostrzeżemy, że i z naszego doświadczenia mogą skorzystać inni. Zniknie uczucie bezużyteczności i pokusa rozczulania się nad sobą. Bardziej niż sobą zainteresujemy się bliźnimi. Zniknie egoizm. Zmieni się cały nasz stosunek do życia. Opuści nas strach przed ludźmi i niepewnością materialną. Znajdziemy intuicyjnie sposób postępowania w sytuacjach, których dotąd nie umieliśmy rozwiązać. Nagle zaczniemy pojmować, ze Bóg czyni dla nas to, czego sami nie byliśmy w stanie dla siebie uczynić. Czy są to obietnice bez pokrycia? Sądzimy, że nie. Urzeczywistniają się czasem szybko, czasem wolniej, ale zawsze się materializują, jeśli nad nimi pracujemy.

Anonimowi Alkoholicy str.72

TENJARAS | Wypromuj również swoją stronę


Design downloaded from free website templates.